top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin

90 letni a coraz młodszy ROD „Dębniki” w Krakowie

Zaktualizowano: 24 kwi

W dniu 26 sierpnia 2023 r. Rodzinny Ogród Działkowy „Dębniki” w Krakowie obchodził 90 rocznicę swojego powstania.

Lokalizację wyznaczono na nieużytkach, stawach i dołach po cegielnianych stopniowo zasypywanych od 1926 roku. Utworzenie i zorganizowanie ogrodu w 1931 r. powierzono radcy miejskiemu panu Andrzejowi Orszańskiemu. W 1933 roku zwołano pierwsze walne zebranie i od tego roku ogród obchodzi swoje rocznicowe święto. Decyzją Wojewody Krakowskiego z 28 maja 1935 roku ogród Dębniki został wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nazwą Towarzystwo Ogrodu Działkowego „Dębniki”, a w dniu 9 października 1935 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, w wyniku której Towarzystwo wydzierżawiło od gminy grunty pod ogród.

Obchody rocznicowe rozpoczęto Mszą Św. celebrowaną przez ks. Stanisława Oskwarka Proboszcza Parafii Św. Stanisława Kostki. Podczas Mszy został poświęcony Sztandar Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki”. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Agnieszka Hakenszmidt oraz Marcin Kłos. W skład pocztu sztandarowego weszli Stanisław Czyżowski, Teresa Chachaj oraz Jadwiga Welanc, którzy złożyli przysięgę - by chronić sztandar i dbać o jego honor. Po czym nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru przy dźwiękach hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.Zaproszonych gości serdecznie powitała Ewa Błachut Prezes ROD „Dębniki” a działkowcy oklaskami witali: Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzenę Paszkot, Radnych Dzielnicy VIII Dębniki Piotra Rusockiego oraz Bartosza Paszkowskiego, I Wiceprezes Okręgu Małopolskiego PZD Grażynę Grzybowską, Księdza Proboszcza Stanisława Oskwarka, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Tomasza Gniadka, Dyrektor Przedszkola nr 67 Annę Cabałę, i wielu innych.

Jubileusz i zarazem Dzień Działkowca był okazją do wyróżnienia niektórych Działkowców oraz osób spoza ROD, Odznakami: „Za Zasługi dla ROD”, srebrną i brązową odznaką „Zasłużony Działkowiec”. Okolicznościowymi złotymi medalami „Najwytrwalszy Działkowiec” zostali udekorowani przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa działkowcy o najdłuższym stażu.

Zaproszeni Goście zabierając głos, składali życzenia z okazji Jubileuszu wręczając pamiątki. Wśród nich znalazł się puchar Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, puchar Okręgu Małopolskiego PZD oraz grawerowana tabliczka z życzeniami od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza.


Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursów okręgowych i tak ROD „Dębniki” zajął I miejsce w Małopolsce w kategorii „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2023” a jedna z działek (198) zajęła III miejsce w kategorii „Wzorowa Działka Roku 2023”, dwie działki (108 i 124) zostały wyróżnione.

Okrasą uroczystości była wystawa artystycznych kompozycji kwiatowych wykonanych przez nasze Działkowiczki.

Mimo, iż pogoda potraktowała nas burzą i sowitym deszczem, można było na zewnątrz kosztować smakowitego gulaszu, kiełbasek z grilla, pysznego smalczyku z ogórkiem, a do tego wszystkiego przygrywała orkiestra i wszyscy bawili się znakomicie.

Na okoliczność obchodów jubileuszowych został wydany rys historyczny przedstawiający dzieje naszego ogrodu na przestrzeni 90 lat.


Niespodzianką i ciekawostką podczas Dnia Działkowca była wystawa starych samochodów ratownictwa, ciesząca się dużym zainteresowaniem.

69 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page