top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin

Informacja z Konferencji Delegatów

Szanowni Działkowcy

W dniu 17 marca 2023 r. odbyła się Konferencja delegatów ROD „Dębniki”.

Konferencja delegatów podjęła uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku, finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 roku.

Podjęto także uchwały w sprawie: planu pracy i preliminarzy finansowych na 2023 rok.

Podjęto uchwałę w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Modernizacja ogrodzenia ogrodu w terenach: Rozdroże, Praska i Zielna, uwaga - bez dodatkowego udziału finansowego działkowców.

Podjęto uchwały dot. opłat ogrodowych w 2023 r. z terminem płatności

do 31 maja 2023 roku

Opłata ogrodowa na funkcjonowanie ogrodu 1,10 zł od m2 działki, (w tym 0,12 zł od m2 działki partycypacji na struktury wyższego stopnia PZD),

Opłata ogrodowa energetyczna (straty w przesyle) 2,48 zł od działki,

Opłata ogrodowa wodna 10,70 zł od działki,

Opłata za wywóz śmieci 28,00 zł od działki,

Wpłaty po terminie należy powiększyć o ustawowe odsetki. Nieuiszczone odsetki oraz koszty wezwań za 2022 rok będą doliczone do tegorocznych opłat.

W najbliższym czasie zostaną wysłane do Państwa noty obciążeniowe na adresy e-mail.

Działkowcy, którzy nie podali do Zarządu adresów e-mail, będą powiadomieni telefonicznie pod warunkiem posiadania przez Zarząd aktualnych numerów telefonów komórkowych. Informacje odnośnie opłat udzielane są przez Skarbnika Zarządu ROD pod nr tel. 789-116-803.

Konto bankowe - Rodzinny Ogród Działkowy „Dębniki” 30-328 Kraków, ul. Praska 26 Nr 07 1240 1444 1111 0000 0936 0073

W tytule wpłaty należy obowiązkowo wpisać nr działki.


125 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen


bottom of page