top of page

Ważne dokumenty w jednym miejscu

  • Kandydat na działkowca powinien zawrzeć umowę przeniesienia praw do działki podpisaną w obecności notariusza. Następnie należy wypełnić wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki. Kandydat może wypełnić deklarację członkowską jeżeli wyraża wolę zostania członkiem PZD (dwie deklaracje w przypadku małżonków). Powyższe dokumenty należy złożyć w zarządzie ROD. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu e-mail.

  • Terminy najbliższych dyżurów Zarządu ROD Dębniki znajdują się na podstronie Kontakt

  • Wszystkich Działkowców zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy o rodzinnych  ogrodach działkowych oraz Regulaminem ROD, a także Statutem PZD.

Dla nowych działkowców

Dla wszystkich

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE ZIELONYMI PŁUCAMI MIASTA

bottom of page