top of page

KONTAKT

Dziękujemy za przesłanie!

Dyżury Zarządu ROD Dębniki - 2023
godz. 16:00-18:00

g

12 stycznia

9 lutego

16 marca

6 i 20 kwietnia

4 i 18 maja

1 i 15 czerwca

6 i 20 lipca

3 i 17 sierpnia

7 i 21 września

12 października

9 listopada

14 grudnia

Dyżury telefoniczne w czwartki

789 116 803   -   opłaty ogrodowe
798 188 366   -   sprawy techniczne

501 648 111   -   przekazanie praw do działki 

Zarząd

W pocie czoła pracują dla Was:

Komisja Rewizyjna

Jadwiga Welanc

Przewodnicząca

Magdalena Klimaszewska

Zastępczyni Przewodniczącej

Krystyna Wiatrowicz

Sekretarz

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE ZIELONYMI PŁUCAMI MIASTA

bottom of page